Magnetické stínění, žíhání

Elektromagnetická kompatibilita (EVM), hotové i zákaznické stínící kryty

unnamed (1)Důležitým opatřením pro ochranu elektrických dílů, přístrojů a zařízení před elektromagnetickým rušením jsou stínící kryty. Buď se jedná o případ, kdy je nutno tyto díly před rušením chránit, nebo naopak. Chránit okolí, před účinky elektromagnetických polí, která tyto díly vyzařují.
Nejčastěji s v těchto případech používá materiál MUMETALL, který vedeme skladem ve tloušťkách plechu 0,5 , 0,8 , 1 , 1,5 a 2 mm. Ostatní tloušťky lze poptat.

Kromě MUMETALLu jsou používány i tyto materiály:

  • VACOPERM
  • PERMENORM
  • VACOFLUX

Při nízkoteplotních aplikacích doporučujeme CRYOPERM 10, který má při teplotě 4K podobnou hodnotu permeability jako materiál MUMETAL při pokojové teplotě. Kromě válcových a kuželových krytů z MUMETALLu dodáváme i tvarově komplikované díly.

Vyrobené díly se na konečné magnetické vlastnosti žíhají ve vodíkové atmosféře a na přání zákazníka jsme schopni stínící faktor změřit nebo ověřit. Od roku 2015 je přímo u firmy SEKELS v provozu průběžná žíhací pec, takže dodávky zákaznických stínění se zkrátily na minimum.

Katalog ke stažení

Magnetické stínění s faktorem 200

unnamedHadice z vysoko permeabilního materiálu MUMETALL doporučujeme v případě, že je nutno odstínit kabelová vedení náchylná k rušení. Nebo pokud je třeba zabránit, aby kabelová vedení byla sama zdrojem rušivých polí. Tyto problémy datových přenosů mohou vzniknout např. v leteckých, lodních nebo medicinských aplikacích.

Účinné od nuly Hertz

Na rozdíl od běžného Cu opředení lze stínící hadice použít od frekvencí 0 Hz, tedy i u stejnosměrného proudu. Dle provedení lze toto stínění použít celém, nebo jen slyšitelném, pásmu.Stínící hadice z profilovaných pásů (podobné VDE 0605) nejsou zcela uzavřené. Jsou velmi ohebné a cenově výhodné. Se zvyšující se frekvencí stínící faktor klesá. K dodání jsou v rozměrové řadě od 6 do 32 mm, včetně šroubení (příslušenství), kterým je možno tyto hadice připevnit k přístroji.

Se stínícím faktorem S=200 nabízejí tyto hadice z MUMETALLu potřebnou ochranu proti elektromagnetickému rušení či vyzařování. Vzhledem ke stoupajícímu počtu vysoce citlivých přístrojů se stínění vedení stává nutností.