Magneticky měkké materiály

Disponujeme rozsáhlou skladovou zásobou pásů, tabulí, tyčí a bloků různých materiálů fy VACUUMSCHMELZE. Bez těchto materiálů se dnes moderní elektrotechnika a elektronika neobejde. Množství a různorodost aplikací a stále rostoucí požadavky na kvalitu dílů, přístrojů a zařízení vyžadují pečlivý výběr a maximální zhodnocení použitého materiálu. Rádi v tomto směru pomůžeme technickou konzultací, zprostředkováním kooperace či dodáním finálního dílu.

Samozřejmostí je dodání libovolně malého množství materiálu.

Katalog ke stažení